Redakcja


Pismo poświęcone dziedzictwu kulturowemu dawnych ziem pruskichRedakcja:
Robert Klimek (redaktor), Magdalena Żółtowska-Sikora (zastępca redaktora)

Rada Naukowa:
Grzegorz Białuński, Christofer Herrmann, Sigita Barniškienė

Korekta:
Magdalena Żółtowska-Sikora

Łamanie, opracowanie graficzne, projekt okładki:
Marek Pacholec

Wydawca:
Robert Klimek we współpracy z Towarzystwem Naukowym Pruthenia

Adres redakcji:
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15/17, 10-457 Olsztyn, tel. 604 630 850,
e-mail: robertusklimek@wp.pl

Opieka nad stroną:
Robert Roguszka
e-mail: akszugor@o2.pl